Sit and Go’s

Place Nickname Points Tour. played
1 MrKiller69 9117.57 547
2 fortaleza 7918.29 504
3 erik24 6642.48 276
4 strazdas88 5073.84 238
5 MeV37 4904.02 268
6 mastikata555 3761.27 176
7 PaulDaPole 2369.09 104
8 44audrius44 1554.03 94
9 gromS 1066.59 42
10 Finger 875.42 134
11 suna35 837.97 121
12 vaidazz666 760.50 88
13 kovalskis123 673.66 30
14 Deimantinis 625.24 34
15 Rapas 606.68 103
16 sztefenek 584.65 129
17 Zdeno42 560.05 86
18 Angis 511.64 113
19 karkyzas 452.28 10
20 Marshalas777 394.92 105